راز ساخت طولانی ترین ایوان جهان
1397/07/19

راز ساخت طولانی ترین ایوان جهان

در نزدیکی تپه های جنگلی حدود 300 متر بالاتر از شهر بولونا ، کلیسای سن لوکا کلیسای کاتولیک قرن دوازدهم رم قرار دارد . شما می توانید تا کنار تپه با اتومبیل بروید اما مسیر ایوان استثنایی را باید پیاده طی کنید 666طاق پشت سرهم سقف این ایوان با عظمت را تشکیل می دهند . و 3.8 کیلومتر امتداد دارد به همین دلیل این ایوان طولانی ترین ایوان جهان است

طولانی ترین ایوان جهان

در نزدیکی تپه های جنگلی حدود 300 متر بالاتر از شهر بولونا ، کلیسای سن لوکا کلیسای کاتولیک قرن دوازدهم رم  قرار دارد . شما می توانید تا کنار تپه با اتومبیل بروید اما مسیر ایوان استثنایی  را باید پیاده طی کنید 666طاق پشت سرهم سقف این ایوان با عظمت را تشکیل می دهند . و 3.8 کیلومتر امتداد دارد به همین دلیل این ایوان طولانی ترین ایوان جهان است .

در قرن 17 و 18 در مراسم سالیانه و حرکت دسته جمعی به هنگام حمل تصویر مقدسین مسیحی برای اینکهتصویر و افراد از باران در امان باشند  ایوان سن لوکا   ساخته شده است.حکایتی است که در قرن 15 دوره فصل بارندگی طولانی شده بود و به محصولات آسیب می رسید وقتی تصویر سن لوکا از تپه به به شهر آورده شد باران  به طور معجزه اسایی  متوقف شد و از آن پس هر ساله در موقع مهمانی و زمان معراج مسیح  با  حرکت دسته جمعی تصویرمربوط مریم مقدس را از سالن طویل کلیسا به کلسیای جامع بلوگنا در سان پیترو می بردند . درآن هنگام مسیر کلیسا به مرکز شهر سنگفرش می شد و سپس بوسیله ایوان افراد در حرکت و تصویر از خیس شدن محفوظ می ماند و اغلب حرکت به شکل دسته جمعی انجام می شد.