کارت الماس 5 ساله

• 5 سال مسافرت در تمامي کشورهاي طرف قرارداد در هتل هاي 5 ستاره هر سال تا 3 مسافرت 4 شب با امکان تجمع
• ترانسفر فرودگاهي در تمامي فرودگاه مقصد و مبدا
• خدمات vip  در فرودگاه امام در زمان خروج و ورود به کشور
• بيمه آکسا در تمامي مسافرتهاي داخلي و خارجي
• معرفي 10 نفر جهت استفاده از کارت شما
 

خرید کارت

 

کارت اقامت 10 ساله رامسر

کارت تخفیف هتل 5 ساله

کارت VIP