اخبار

1395/11/09

Chichen Itza در مکزيک

چیچن ایتزا اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع…

1395/11/09

Tiahuanacu در بوليوي

Tiahuanacu که به Tiwanaku معروف است مکانی بسیار پر رمز و راز است. و آن هم…