اخبار

پیشنهاد نامگذاری خیابان ویلا به گذر صنایع دستی
1397/10/18

پیشنهاد نامگذاری خیابان ویلا به گذر صنایع دستی

بار دیگر پیشنهاد نامگذاری خیابان ویلا به گذر صنایع دستی در نشست معاون صنایع دستی با شهردار منطقه ۶ تهران مطرح شد.

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پویا محمودیان معاون صنایع دستی وهنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و محمد رضا دهداری پور شهردار منطقه ۶ تهران در این نشست درباره موضوعات مرتبط با صنایع دستی و حمایت های هرچه بهتر از هنرمندان استان تهران با یکدیگر گفت و گو کردند.

در این نشست که دلارو بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز حضور داشت، معاون صنایع دستی کشور و شهردار منطقه ۶ تهران در خصوص موضوعات مرتبط با صنایع دستی در این نقطه از پایتخت با یکدیگر مذاکره کردند.

در این جلسه در باره موضوعات مختلی صحبت شد که از آن جمله می توان به گفت و گو درباره نامگذاری خیابان استاد نجات الهی به عنوان گذر صنایع دستی، کمک به خرید و تملک خانه هایی متعلق به پهلوی اول و دوم در محدوده خیابان استاد نجات الهی توسط شهردار و در اختیار گذاشتن آنها به هنرمندان صنایع دستی استانها، طرح سنگفرش خیابان استاد نجات الهی، برگزاری رویدادهای ویپه صنایع دستی در آن خیابان و ... اشاره کرد.

در ماه های گذشته نیز مذاکراتی در همین ارتباط از سوی معاون صنایع دستی کشور با ریاست شورای شهر تهران صورت گرفته  بود که خوشبختانه موافقت خود را اعلام کرده اند.

منبع : مهر