اسامی برندگان قرعه کشی کارت رفاه 15 آذر ماه 97
1397/09/15

اسامی برندگان قرعه کشی کارت رفاه 15 آذر ماه 97

-
1 | محمد رضا جديدي  | *****838 | برنده اسکوتر برقي
2 | سعيد حاتمي  | *****453 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل لتر براي 2 نفر 
3 | حسن کياني   | *****586 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل سنتي طلوع خورشيد براي 2 نفر
4 | محمد مومني جعفري   | *****197 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل ميامي مشهد براي 2 نفر
5 | محمدقاسم عبداله زاده   | *****686 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل پارادايس رامسر براي 2 نفر
6 | علي معصومي پير آغاج   | *****769 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل پارادايس رامسر براي 1 نفر
7 | سعيد مسلمي فردخالدي   | *****175 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل لتر براي 1 نفر
8 | جمال طاهرخاني   | *****225 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل ميامي مشهد براي 1 نفر
9 | سعيد سعيدي کيا   | *****954 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل سنتي طلوع خورشيد براي 1 نفر
10 | مهرداد کبيري   | *****205 | برنده پاوربانک 5000 ميلي آمپر
11 | پريسا طباطبايي   | *****654 | برنده پاوربانک 5000 ميلي آمپر
12 | مليحه  سپاهي    | *****499 | برنده پاوربانک 5000 ميلي آمپر
13 | ناصر قاسمي پورنائيني   | *****010 | برنده پاوربانک 5000 ميلي آمپر
14 | محسن طراحي تبريزي   | *****548 | برنده پاوربانک 5000 ميلي آمپر
15 | حسن  جاهدي   | *****231 | برنده دوربين واقعيت مجازي وي آر
16 | عباس محبي   | *****259 | برنده دوربين واقعيت مجازي وي آر
17 | مريم  ذاکري آشتياني   | *****035 | برنده دوربين واقعيت مجازي وي آر
18 | احسان جمالي پويا   | *****084 | برنده دوربين واقعيت مجازي وي آر
19 | الهام قلي زاده   | *****252 | برنده دوربين واقعيت مجازي وي آر
20 | علي آفرين   | *****332 | برنده اسپيکر بلوتوث
21 | سيد محمد رضا  هاشم پور   | *****200 | برنده اسپيکر بلوتوث
22 | مهتاب  فرزانه   | *****707 | برنده اسپيکر بلوتوث
23 | محمدحسين رنگ بست   | *****703 | برنده اسپيکر بلوتوث
24 | محمد معماريان   | *****192 | برنده اسپيکر بلوتوث
25 | علي حاجي صولت   | *****118 | برنده اسپيکر بلوتوث
26 | اعظم بيرالوند   | *****364 | برنده اسپيکر بلوتوث
27 | شاهپسند افضلي   | *****457 | برنده اسپيکر بلوتوث
28 | جواد بورچي   | *****430 | برنده اسپيکر بلوتوث
29 | اسماعيل شيرعلي   | *****677 | برنده اسپيکر بلوتوث
30 | فريبرز قهرماني   | *****617 | برنده برگر ساده از برگر نان
31 | فضه داور پسند   | *****342 | برنده برگر ساده از برگر نان
32 | عليرضا خزائي   | *****523 | برنده برگر ساده از برگر نان
33 | فاطمه مفيدي   | *****048 | برنده برگر ساده از برگر نان
34 | مجتبي  نوري تاجر    | *****921 | برنده برگر ساده از برگر نان

زیر مجموعه ها

تگ ها

تبلیغات